Categorieën
Corona. Het nieuwe normaal Meetup Live 2020

Afl 4. Thuiswerken

In de vierde aflevering van onze serie ‘Corona, wat wordt het nieuwe normaal’ spreken we met Hylco Nijp, onderzoeker en docent op de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Hylco Nijp promoveerde met zijn onderzoek naar werktijdcontrole en Het Nieuwe Werken, en is nu verbonden aan het lectoraat Human Resource Management. Ook te gast is Pauline Houwing, expert op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie en werkzaam als loopbaanbegeleider en coach.

Nederland is sinds de coronacrisis op ongekende schaal vanuit huis gaan werken. Onderwijzers, adviseurs ICT-personeel, vele beroepsgroepen moesten hun vertrouwde kantoor of klaslokaal verlaten om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Inmiddels is het aantal besmettingen flink gedaald, maar het coronavirus zal nog langere tijd onder ons blijven. En laat een recent uitgebracht advies van de denktank Coronacrisis zien dat we rekening moeten houden met blijvend thuiswerken.

In deze aflevering staan onder andere de volgende vragen centraal: hoe gaat ons werk er straks uit zien? Gaan we nooit meer naar kantoor? En hoe kunnen we dit dan zo organiseren dat we er productiever van worden en gezond blijven? Het gesprek gaat onder andere over de kansen van het hebben van autonomie, de valkuil van het verlies van sociaal contact en over tips om dit te ondervangen. Hierbij gaat het zowel over hetgeen waar je zelf als (thuis)werkende op kan letten, maar ook over de manier waarop leidinggevenden het beste om kunnen gaan met thuiswerken. Dit vraagt onder andere op het geven van vertrouwen, het sturen op resultaten en het infomeren over goede werkomstandigheden. Dit en veel meer wordt besproken in de meet-up, die hieronder in zijn geheel is terug te kijken!

https://www.youtube.com/watch?v=x9YxN27wyHo

Categorieën
Corona. Het nieuwe normaal Meetup Live 2020

Afl.3 Privacy

In de derde aflevering van onze serie Corona, wat wordt het nieuwe normaal spraken we met Jaap-Henk Hoepman over privacy en veiligheid, en stellen de vraag Wordt privacy het grootste slachtoffer van de coronacrisis? Jaap-Henk is expert op het gebied van privacy by design. Hij is universitair hoofddocent aan zowel de Radboud Universiteit als de Universiteit van Groningen en is als hoofdwetenschapper verbonden aan het Privacy en Identity Lab (www.pilab.nl). ‘Privacy by design is een ontwerpfilosofie die als doel heeft meer privacy-vriendelijke systemen te ontwerpen.’

Registratie van ‘Corona, het nieuwe normaal, afl 3’. Privacy met Jaap-Henk Hoepman.

Sinds het uitbreken van het Sars-Cov2-virus lijkt onze privacy meer dan ooit onder druk te staan: non-stop locatie-tracking met corona-apps, het massale thuiswerken via privacy-onvriendelijke teleconferencing-software zoals Zoom, thuis schoolexamens maken in big brother-achtige omstandigheden, drone-camera’s die controleren op het bewaren van voldoende afstand, of het vooraf registreren van treinritten die je gaat nemen. De ernst van het coronavirus maakt de verleiding groot om onze privacy onderschikt te maken aan ‘belangrijker zaken’. Het gevaar bestaat dat tijdelijke methoden en maatregelen die tijdens een crisis geaccepteerd worden, later niet meer worden teruggedraaid. De verleiding is immers groot om eenmaal ingevoerde technologie te blijven gebruiken, niet zelden ook voor andere dingen dan waar het aanvankelijk voor bedoeld was.

Is de tegenstelling tussen privacy en veiligheid/gezondheid echter wel reëel? Kunnen we zonder noemenswaardig inbreuk op de privacy toch effectieve technologische maatregelen nemen om de pandemie voldoende onder controle te houden? En hoe zien die er dan uit? En wat kunnen wij hier zelf aan doen?

Categorieën
Corona. Het nieuwe normaal

Afl.2 Klimaat en duurzaamheid

Onze tweede online meet-up in de serie ‘het nieuwe normaal na het coronavirus’ ging over het klimaat. Als gast schoof Prof. Heleen de Coninck aan, hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering aan de TU Eindhoven en universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. Ze doet sinds twintig jaar onderzoek naar klimaatverandering, met name klimaatmitigatie en internationaal klimaatbeleid. Ze is een van de hoofdauteurs van het IPCC Special Report on Global Warming. 


Dat we boven onze stand leven staat buiten kijf, zegt de Coninck. ‘Er zouden drie aardbollen nodig zijn om iedereen op de wereld te laten leven zoals wij dat in Nederland doen.’ Tegelijkertijd is een ‘degrowth’ van de economie geen simpele oplossing, zegt ze, aangezien er nog vele landen zijn waar economische groei nodig is om de bevolking een beter leven te geven. De Coninck: ‘De vraag is of we het systeem omver moeten werpen, of dat we binnen het huidige systeem voor verandering kunnen zorgen. Ik denk dat je veel meer kunt doen dan we nu doen binnen de huidige systemen.

In de basis is de Coninck hoopvol over de energietransitie, onder meer door mensen in machtsposities die zich beginnen uit te spreken ‘Deze crisis is een kans om te investeren in een ander soort energievoorziening. Dat zegt zelfs de baas van het Internationaal Energie Agentschap. Terwijl dat altijd een fossiele club is geweest.’ Ook in Nederland is het debat veranderd, zegt ze. ‘Tijdens de financiële crisis waren het nog een paar iele stemmetjes die riepen om verandering. Dat is nu een heel koor geworden.

Kijk het gesprek in bovenstaande video terug.

Meer weten?

Bekijk hier de Tegenlicht-aflevering Duurzaam: nu of nooit 

Covid-19 ontwricht levens, maar biedt tegelijk een historische kans, betoogt een groep van 170 Nederlandse wetenschappers

Categorieën
Corona. Het nieuwe normaal

Afl.1 De zorg

Helaas kunnen we door de corona-crisis voorlopig geen VPRO Tegenlicht meetups Nijmegen organiseren in de Bibliotheek Gelderland Zuid. Dus gaan we nu online.

Tegenlicht Meet Up 024 gaat viraal en start met een serie intelligente (!) live meet-ups online met als centraal thema: Corona, wat wordt het nieuwe normaal?

Onze eerste online meet-up in de serie ‘het nieuwe normaal na het coronavirus’ ging over de zorg. Als gast schoof prof. dr. Andreas Voss bij ons aan, medisch manager van de afdeling Microbiologie en Infectieziekten van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en hoogleraar infectiepreventie aan het Radboudumc.

Een ding werd al snel duidelijk tijdens de Meetup: de kans is groot dat we voorlopig nog lang niet klaar zijn met het coronavirus. Als er al op korte termijn een vaccin wordt gevonden, duurt het nog een poos voordat deze op wereldwijde schaal geproduceerd en gedeeld kan worden. We zullen dus rekening moeten houden met de realiteit dat we reguliere zorg moeten gaan organiseren in een tijd waarin het virus nog rondwaart. En dat betekent meer zorg op afstand, vooraf screenen van patiënten op klachten en de uitbreiding van e-health. Dit brengt ook uitdagingen met zich mee: “Het is de kunst denk ik nu voor de volgende één tot twee jaar, een weg te vinden hoe we ruimtelijk iets meer afstand creëren, zonder letterlijk gevoelsmatig afstand tot patiënt te genereren”.

Lichtpuntjes zijn er gelukkig ook: zo zal onze huidige ervaring met corona ons helpen bij een volgende pandemie, zoals ook te zien was in landen die eerder te maken hadden met het SARS of MERS-virus. Voss: “Wat nu gebeurd is, dat bereidt ons beter voor […] als Covid-3 er zou aankomen, de volgende grote pandemie, en de politiek zegt: ‘beste burgers jullie moeten nu binnen blijven’, ook al hebben we hier nog geen casus, ‘jullie mogen niet op vakantie en we laten jullie nog weg uit de school’, is die bereidheid om dat op zo’n moment te doen denk ik vele malen hoger dan in een populatie waar nog nooit iemand dit heeft meegemaakt”.

Bekijk de hele Meetup terug in de bovenstaande video.

Meer weten?

Over het onderzoek naar een vaccin in Groot-Brittanië:

Over het lopende onderzoek naar het tbc-vaccin

Over het virus van morgen (Tegenlicht)