Categorieën
Meetup Live 2020

Waterlanders

Dinsdag 18 februari 2020 van 19:30 – 22:00

De zeespiegel stijgt en de bodem zakt. Maar heel veel is nog onzeker. Wat is wijsheid, hoe moeten we hiermee omgaan? Staat straks half Nederland onder water, of zal de zeespiegel maar nauwelijks stijgen? De verwachtingen lopen zeer uiteen: van 30 centimeter stijging tot 1 meter in de komende 100 jaar.

Op sommige plekken is de nieuwe strijd tegen het water al begonnen. In de polders, waar de bodemdaling het sterkst is, is de situatie nu al nijpend. Daarnaast hebben we steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden in ons land.
Kan Operatie Steenbreek bijdragen aan een oplossing? Operatie Steenbreek is een campagne van De Bastei die bewoners stimuleert om tegels te vervangen door groen. Hierdoor wordt regenwater gemakkelijker afgevoerd en neemt de biodiversiteit in de stad toe. Ook wordt hittestress tegengegaan.
De kennis en ervaring om door te gaan met pompen en hogere dijken te bouwen is er wel, maar blijft het ook betaalbaar? Of moeten we op hele andere manieren gaan denken? En moeten we misschien delen van ons land gaan teruggeven aan de zee? Wat kunnen we zelf doen?

Zoals altijd gaan we in gesprek met de zaal en boeiende, inspirerende gasten.

  • Margot Ribberink, voormalig weervrouw bij RTL, meteorologe en ambassadeur van Operatie Steenbreek.
  • Karin Oosters , senior adviseur Water en Ruimte bij het waterschap Rivierenland voor met name de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal.Van kinds af aan is zij gefascineerd door de energie en kracht van water. Haar motto: Het creëren van mogelijkheden is veel effectiever dan het zoeken naar het enige juiste antwoord.
  • Jakob Baar, accountmanager bij Koers. Koers maakt waterdoorlatende halfverhardingen en cultuurtechnische producten die een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van wateroverlast in stedelijk gebied. “De verstening van Nederland moet een halt toegeroepen worden en moet sterk verminderd worden”
  • dr. Gertjan Geerling, werkzaam bij Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond, en bij de Radboud Universiteit. Gespecialiseerd in onder andere Rivier- en uiterwaardenbeheer en -ecologie en water management.

*** Informele setting, de bar met koffie, thee, bier en wijn is open! ***

Kom kijken, luisteren en als je wilt meepraten!

Bibliotheek Gelderland Zuid, Mariënburg 29, Nijmegen
Inloop vanaf 19.00 uur. Documentaire: 19.30 uur. Gesprek met gasten en publiek start om 20.30 uur. (na afronding om 22.00 uur blijft de bar nog even open)
De toegang is gratis!

Organisatie: Maarten Barckhof, Walter van der Cruijsen, Laura Cuijpers, Tom Arav, Frans van Wamel, Henske Marsman en Stan Boschman.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *