Categorieën
Corona. Het nieuwe normaal Meetup Live 2020

Afl 4. Thuiswerken

In de vierde aflevering van onze serie ‘Corona, wat wordt het nieuwe normaal’ spreken we met Hylco Nijp, onderzoeker en docent op de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Hylco Nijp promoveerde met zijn onderzoek naar werktijdcontrole en Het Nieuwe Werken, en is nu verbonden aan het lectoraat Human Resource Management. Ook te gast is Pauline Houwing, expert op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie en werkzaam als loopbaanbegeleider en coach.

Nederland is sinds de coronacrisis op ongekende schaal vanuit huis gaan werken. Onderwijzers, adviseurs ICT-personeel, vele beroepsgroepen moesten hun vertrouwde kantoor of klaslokaal verlaten om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Inmiddels is het aantal besmettingen flink gedaald, maar het coronavirus zal nog langere tijd onder ons blijven. En laat een recent uitgebracht advies van de denktank Coronacrisis zien dat we rekening moeten houden met blijvend thuiswerken.

In deze aflevering staan onder andere de volgende vragen centraal: hoe gaat ons werk er straks uit zien? Gaan we nooit meer naar kantoor? En hoe kunnen we dit dan zo organiseren dat we er productiever van worden en gezond blijven? Het gesprek gaat onder andere over de kansen van het hebben van autonomie, de valkuil van het verlies van sociaal contact en over tips om dit te ondervangen. Hierbij gaat het zowel over hetgeen waar je zelf als (thuis)werkende op kan letten, maar ook over de manier waarop leidinggevenden het beste om kunnen gaan met thuiswerken. Dit vraagt onder andere op het geven van vertrouwen, het sturen op resultaten en het infomeren over goede werkomstandigheden. Dit en veel meer wordt besproken in de meet-up, die hieronder in zijn geheel is terug te kijken!

https://www.youtube.com/watch?v=x9YxN27wyHo

Categorieën
Corona. Het nieuwe normaal Meetup Live 2020

Afl.3 Privacy

In de derde aflevering van onze serie Corona, wat wordt het nieuwe normaal spraken we met Jaap-Henk Hoepman over privacy en veiligheid, en stellen de vraag Wordt privacy het grootste slachtoffer van de coronacrisis? Jaap-Henk is expert op het gebied van privacy by design. Hij is universitair hoofddocent aan zowel de Radboud Universiteit als de Universiteit van Groningen en is als hoofdwetenschapper verbonden aan het Privacy en Identity Lab (www.pilab.nl). ‘Privacy by design is een ontwerpfilosofie die als doel heeft meer privacy-vriendelijke systemen te ontwerpen.’

Registratie van ‘Corona, het nieuwe normaal, afl 3’. Privacy met Jaap-Henk Hoepman.

Sinds het uitbreken van het Sars-Cov2-virus lijkt onze privacy meer dan ooit onder druk te staan: non-stop locatie-tracking met corona-apps, het massale thuiswerken via privacy-onvriendelijke teleconferencing-software zoals Zoom, thuis schoolexamens maken in big brother-achtige omstandigheden, drone-camera’s die controleren op het bewaren van voldoende afstand, of het vooraf registreren van treinritten die je gaat nemen. De ernst van het coronavirus maakt de verleiding groot om onze privacy onderschikt te maken aan ‘belangrijker zaken’. Het gevaar bestaat dat tijdelijke methoden en maatregelen die tijdens een crisis geaccepteerd worden, later niet meer worden teruggedraaid. De verleiding is immers groot om eenmaal ingevoerde technologie te blijven gebruiken, niet zelden ook voor andere dingen dan waar het aanvankelijk voor bedoeld was.

Is de tegenstelling tussen privacy en veiligheid/gezondheid echter wel reëel? Kunnen we zonder noemenswaardig inbreuk op de privacy toch effectieve technologische maatregelen nemen om de pandemie voldoende onder controle te houden? En hoe zien die er dan uit? En wat kunnen wij hier zelf aan doen?

Categorieën
Meetup Live 2020

Waterlanders

Dinsdag 18 februari 2020 van 19:30 – 22:00

De zeespiegel stijgt en de bodem zakt. Maar heel veel is nog onzeker. Wat is wijsheid, hoe moeten we hiermee omgaan? Staat straks half Nederland onder water, of zal de zeespiegel maar nauwelijks stijgen? De verwachtingen lopen zeer uiteen: van 30 centimeter stijging tot 1 meter in de komende 100 jaar.

Op sommige plekken is de nieuwe strijd tegen het water al begonnen. In de polders, waar de bodemdaling het sterkst is, is de situatie nu al nijpend. Daarnaast hebben we steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden in ons land.
Kan Operatie Steenbreek bijdragen aan een oplossing? Operatie Steenbreek is een campagne van De Bastei die bewoners stimuleert om tegels te vervangen door groen. Hierdoor wordt regenwater gemakkelijker afgevoerd en neemt de biodiversiteit in de stad toe. Ook wordt hittestress tegengegaan.
De kennis en ervaring om door te gaan met pompen en hogere dijken te bouwen is er wel, maar blijft het ook betaalbaar? Of moeten we op hele andere manieren gaan denken? En moeten we misschien delen van ons land gaan teruggeven aan de zee? Wat kunnen we zelf doen?

Zoals altijd gaan we in gesprek met de zaal en boeiende, inspirerende gasten.

  • Margot Ribberink, voormalig weervrouw bij RTL, meteorologe en ambassadeur van Operatie Steenbreek.
  • Karin Oosters , senior adviseur Water en Ruimte bij het waterschap Rivierenland voor met name de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal.Van kinds af aan is zij gefascineerd door de energie en kracht van water. Haar motto: Het creëren van mogelijkheden is veel effectiever dan het zoeken naar het enige juiste antwoord.
  • Jakob Baar, accountmanager bij Koers. Koers maakt waterdoorlatende halfverhardingen en cultuurtechnische producten die een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van wateroverlast in stedelijk gebied. “De verstening van Nederland moet een halt toegeroepen worden en moet sterk verminderd worden”
  • dr. Gertjan Geerling, werkzaam bij Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond, en bij de Radboud Universiteit. Gespecialiseerd in onder andere Rivier- en uiterwaardenbeheer en -ecologie en water management.

*** Informele setting, de bar met koffie, thee, bier en wijn is open! ***

Kom kijken, luisteren en als je wilt meepraten!

Bibliotheek Gelderland Zuid, Mariënburg 29, Nijmegen
Inloop vanaf 19.00 uur. Documentaire: 19.30 uur. Gesprek met gasten en publiek start om 20.30 uur. (na afronding om 22.00 uur blijft de bar nog even open)
De toegang is gratis!

Organisatie: Maarten Barckhof, Walter van der Cruijsen, Laura Cuijpers, Tom Arav, Frans van Wamel, Henske Marsman en Stan Boschman.

Categorieën
Meetup Live 2020

Matchmakers in migratie

Dinsdag 21 januari 2020 van 19:30 – 22:00

Wat gebeurt er wanneer we migranten niet als probleem zien, maar als oplossing? Yoghurtmaker Hamdi Ulukaya werd er miljardair mee. Deze Turks-Koerdische Amerikaan maakt met zijn onderneming winst op financieel én maatschappelijk gebied. Dertig procent van het personeel bestaat uit vluchtelingen en migranten.
Volgens deze CEO kan het bedrijfsleven bij uitstek een sleutelrol spelen in de aanpak van zaken als groeiende inkomensongelijkheid, werkgelegenheid in krimpgebieden, integratie en racisme.
Wat zijn voorbeelden van (potentiële) matchmakers in migratie in Nederland, en in Nijmegen? Of zit het bedrijfsleven nog te slapen?
Zoals altijd gaan we in gesprek met de zaal en boeiende, inspirerende gasten.

*** Informele setting, de bar met koffie, thee, bier en wijn is open! ***

Kom kijken, luisteren en als je wilt meepraten!
Met inspirerende en leuke gasten:

  • Ammar Selman, consulent bij het WerkBedrijf en betrokken bij statushouders aan het werk krijgen. Hij is ook fractieleider van PvdA Nijmegen. Zijn motto: Gelijke kansen, iedereen telt mee.
  • Adam Elhaj van GoGreen, ambassadeur van Nijmegen Stad van Compassie. Sociaal ondernemer, actief met Interculturele communicatie. Geeft vanuit Go Green vluchtelingen advies voor milieubewust en dus goedkoper energiegebruik.
  • Tesseltje de Lange, hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit. Specialist in economische migratie, integratie en ondernemerschap, en de gevolgen daarvan.

Bibliotheek Gelderland Zuid, Mariënburg 29, Nijmegen
Kijken naar de documentaire: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Gesprek met gasten en publiek start om 20.30 uur. (na afronding om 22.00 uur blijft de bar nog even open)
De toegang is gratis!

Organisatie: Maarten Barckhof, Walter van der Cruijsen, Laura Cuijpers, Tom Arav, Frans van Wamel en Henske Marsman.