Categorieën
Meetup Live 2020

Waterlanders

Dinsdag 18 februari 2020 van 19:30 – 22:00

De zeespiegel stijgt en de bodem zakt. Maar heel veel is nog onzeker. Wat is wijsheid, hoe moeten we hiermee omgaan? Staat straks half Nederland onder water, of zal de zeespiegel maar nauwelijks stijgen? De verwachtingen lopen zeer uiteen: van 30 centimeter stijging tot 1 meter in de komende 100 jaar.

Op sommige plekken is de nieuwe strijd tegen het water al begonnen. In de polders, waar de bodemdaling het sterkst is, is de situatie nu al nijpend. Daarnaast hebben we steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden in ons land.
Kan Operatie Steenbreek bijdragen aan een oplossing? Operatie Steenbreek is een campagne van De Bastei die bewoners stimuleert om tegels te vervangen door groen. Hierdoor wordt regenwater gemakkelijker afgevoerd en neemt de biodiversiteit in de stad toe. Ook wordt hittestress tegengegaan.
De kennis en ervaring om door te gaan met pompen en hogere dijken te bouwen is er wel, maar blijft het ook betaalbaar? Of moeten we op hele andere manieren gaan denken? En moeten we misschien delen van ons land gaan teruggeven aan de zee? Wat kunnen we zelf doen?

Zoals altijd gaan we in gesprek met de zaal en boeiende, inspirerende gasten.

  • Margot Ribberink, voormalig weervrouw bij RTL, meteorologe en ambassadeur van Operatie Steenbreek.
  • Karin Oosters , senior adviseur Water en Ruimte bij het waterschap Rivierenland voor met name de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal.Van kinds af aan is zij gefascineerd door de energie en kracht van water. Haar motto: Het creëren van mogelijkheden is veel effectiever dan het zoeken naar het enige juiste antwoord.
  • Jakob Baar, accountmanager bij Koers. Koers maakt waterdoorlatende halfverhardingen en cultuurtechnische producten die een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van wateroverlast in stedelijk gebied. “De verstening van Nederland moet een halt toegeroepen worden en moet sterk verminderd worden”
  • dr. Gertjan Geerling, werkzaam bij Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond, en bij de Radboud Universiteit. Gespecialiseerd in onder andere Rivier- en uiterwaardenbeheer en -ecologie en water management.

*** Informele setting, de bar met koffie, thee, bier en wijn is open! ***

Kom kijken, luisteren en als je wilt meepraten!

Bibliotheek Gelderland Zuid, Mariënburg 29, Nijmegen
Inloop vanaf 19.00 uur. Documentaire: 19.30 uur. Gesprek met gasten en publiek start om 20.30 uur. (na afronding om 22.00 uur blijft de bar nog even open)
De toegang is gratis!

Organisatie: Maarten Barckhof, Walter van der Cruijsen, Laura Cuijpers, Tom Arav, Frans van Wamel, Henske Marsman en Stan Boschman.

Categorieën
Meetup Live 2020

Matchmakers in migratie

Dinsdag 21 januari 2020 van 19:30 – 22:00

Wat gebeurt er wanneer we migranten niet als probleem zien, maar als oplossing? Yoghurtmaker Hamdi Ulukaya werd er miljardair mee. Deze Turks-Koerdische Amerikaan maakt met zijn onderneming winst op financieel én maatschappelijk gebied. Dertig procent van het personeel bestaat uit vluchtelingen en migranten.
Volgens deze CEO kan het bedrijfsleven bij uitstek een sleutelrol spelen in de aanpak van zaken als groeiende inkomensongelijkheid, werkgelegenheid in krimpgebieden, integratie en racisme.
Wat zijn voorbeelden van (potentiële) matchmakers in migratie in Nederland, en in Nijmegen? Of zit het bedrijfsleven nog te slapen?
Zoals altijd gaan we in gesprek met de zaal en boeiende, inspirerende gasten.

*** Informele setting, de bar met koffie, thee, bier en wijn is open! ***

Kom kijken, luisteren en als je wilt meepraten!
Met inspirerende en leuke gasten:

  • Ammar Selman, consulent bij het WerkBedrijf en betrokken bij statushouders aan het werk krijgen. Hij is ook fractieleider van PvdA Nijmegen. Zijn motto: Gelijke kansen, iedereen telt mee.
  • Adam Elhaj van GoGreen, ambassadeur van Nijmegen Stad van Compassie. Sociaal ondernemer, actief met Interculturele communicatie. Geeft vanuit Go Green vluchtelingen advies voor milieubewust en dus goedkoper energiegebruik.
  • Tesseltje de Lange, hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit. Specialist in economische migratie, integratie en ondernemerschap, en de gevolgen daarvan.

Bibliotheek Gelderland Zuid, Mariënburg 29, Nijmegen
Kijken naar de documentaire: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Gesprek met gasten en publiek start om 20.30 uur. (na afronding om 22.00 uur blijft de bar nog even open)
De toegang is gratis!

Organisatie: Maarten Barckhof, Walter van der Cruijsen, Laura Cuijpers, Tom Arav, Frans van Wamel en Henske Marsman.

Categorieën
Meetup Live 2019

De houtbouwers

Dinsdag 17 december 2019 van 19:30 – 22:00

Nederland staat voor een paradoxale opgave: meer bouwen en minder uitstoten. Om de woningnood op te lossen moeten er voor 2040 in Nederland meer dan één miljoen woningen worden gebouwd. Maar met onze huidige manier van bouwen (voornamelijk met beton) overschrijdt dat milieunormen.

Grootschalig bouwen met hout lijkt hiervoor een oplossing te zijn. En daarbij meteen de oplossing voor de bouw-, klimaat- en stikstofcrises en wie weet ook nog voor de problemen in de agrarische sector. De ideeën zijn er, de ruimte hebben we, de techniek is er ook al. We moeten het alleen nog even organiseren, maar er lijkt heel veel mogelijk. Wat is er mogelijk in Nederland en in onze regio? En hoe kunnen we dat in gang zetten?

Zoals altijd hebben we deskundige, inspirerende gasten. Deze pagina wordt nog bijgewerkt, maar toegezegd hebben inmiddels:

  • Chris van der Goot, directeur stichting Ecohout. Chris is bosbouwer van opleiding en heeft jarenlange ervaring in de (internationale) houthandel en is ook al bijna vanaf het begin betrokken met het opzetten van het FSC-keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Hij was o.a. bestuurslid van FSC-internationaal en is nog steeds als commissielid betrokken bij FSC-internationaal.
  • Daan Bruggink, directeur van ORGA architect, koploper op het gebied van biobased bouwen. Een nieuw gebouw kan je prima circulair bouwen, met de juiste methoden en natuurlijke materialen of hergebruikte technische materialen. Circulair in materiaal, in CO2 en zeker ook in stikstof! Hij wil gezonde, duurzame gebouwen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar maken.
  • Jan van der Meer, voormalig wethouder van de Gemeente Nijmegen en nu gedeputeerde bij de Provincie Gelderland. Hij is onder andere verantwoordelijk voor klimaat en energie, milieu, het rivierklimaatpark IJsselpoort en het klimaatverbond.

*** Informele setting, de bar met koffie, thee, bier en wijn is open! ***

Bibliotheek Gelderland Zuid, Mariënburg 29, Nijmegen
Kijken naar de documentaire: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Gesprek met gasten en publiek start om 20.30 uur. (na afronding om 22.00 uur blijft de bar nog even open)
De toegang is gratis!

Organisatie: Maarten Barckhof, Walter van der Cruijsen, Laura Cuijpers, Tom Arav, Frans van Wamel en Henske Marsman.